English | Castellano | Dansk | Polski | Português | Русский | עברית
Moja konto | Yad Vashem | Tools
Reunite families separated by the Shoah (Holocaust)

Łączenie rodzin rozdzielonych w czasie Szoa (Holokaustu)
dzięki kolekcji Pages of Testimony (Kart Świadectwa) w Yad VashemInstytut Yad Vashem zgromadził miliony Pages of Testimony dokumentujących indywidualne ofiary Szoa. Owe Karty Świadectwa były często zgłaszane przez krewnych ofiar i mogą stanowić podstawę do odszukania się po latach. Wiele rodzin odnalazło się już w ten sposób. Jednak pomimo, że Pages of Testimony zawierają ogólne informacje kontaktowe do ich autorów, skontaktowanie się z nimi częstokroć może być bardzo trudne, choćby z powodu czasu, który upłynął od momentu ich zgłoszenia. ShoahConnect zostało stworzone, by to ułatwić, dzięki możliwości przypisania adresu email do danej Page of Testimony. ShoahConnect jest bezpłatnym serwisem, szanującym Twoją prywatność.
Kliknij tu, aby dowiedzieć się więcej o używaniu ShoahConnect.
ShoahConnect jest obecnie dostępne w języku angielskim i częściowo również polskim. Jeśli chciałbyś pomóc nam przetłumaczyć serwis na inny język, prosimy o kontakt.

LET NO HOLOCAUST VICTIM BE FORGOTTEN

Kontakt - O serwisie - Pomoc - Ochrona prywtaności - Press
©2008-2012 ShoahConnect.org